Kastrace aneb kleštění, sterilizace
Nechte své kočky
a kocoury kastrovat

Jak se mám rozhodnout?
To, zda máte nechat vaši kočičku či kocourka vykastrovat (sterilizovat), závisí čistě jen na vašem uvážení a na vašich plánech do budoucna. Pokud jste si pořídili pouze kamaráda, s kterým chcete sdílet vaše radosti a strasti a nehodláte si zavést chov, je toto rozhodnutí nasnadě.

Někteří lidé si myslí, že kastrací svá zvířátka týrají a nedovolují jim žít tak, jak to příroda vymyslela. Proto své kocouře a kočičky kastrovat (sterilizovat) nenechají i přes to, že chov dalších koček nezamýšlejí. Toto je běžným zvykem na vesnicích, kde mají kočky volný prostor a kontakt s dalšími kočkami není žádný problém. Výsledkem jsou pak nechtěná koťata, která končí v lepším případě na ulici či v útulcích. Praktiky, které se na vesnicích běžně provádějí k odstranění těchto koťat jsou často kruté a hrůzné.

Kdy a jak se kastrace (sterilizace) provádí?
Některá literatura a také někteří lékaři zastávají názor, že kastrace (sterilizace) by se měla provádět až po dosažení jednoho roku zvířete, tedy v dospělosti. Stačí se tak vyvinout druhotné pohlavní znaky (jako např. tvar hlavy apod.). V další literatuře se však můžeme dočíst, že tento zákrok se může provádět už v šesti měsících, kdy přicházejí koťata do puberty a jejich pohlavní hormony se aktivizují. Někdy je uváděn dokonce i mladší věk. U kocourů je to zvláště doporučováno, protože svým značkováním znepříjemňují svým majitelům život. V každém případě je však důležité, co vám poradí váš veterinář.

Kastrace i sterilizace je chirurgický zákrok vyžadující úplnou narkózu, nutnou rekonvalescenci v řádu několika týdnů u sterilizace či kastrace kočky a několika dní u kastrace kocourka. Měl by je vždy provádět veterinární chirurg. Dvanáct hodin před operací by zvíře nemělo nic jíst.

Možnost nežádoucích komplikací plynoucích ze zákroku a narkózy je malá, ale poraďte se se svým zvěrolékařem, zda nejsou u vašeho kotěte nějaké zvláštnosti.

Když máme kocourka
Při kastraci jsou chirurgicky odebrána varlata a šourek se zanechá prázdný. Tato operace je velmi jednoduchá a trvá pouze několik minut. Po dokončení zákroku se nepoužívá šití, šourek je ponechán volně, aby mohl samovolně srůst. Po několika dnech se vytvoří strup, který samovolně odpadne a zanechá šourek srostlý.

Důležitá je péče ihned po operaci. Trvá několik hodin, než se kocourek z úplné narkózy probere. Může se vyskytnout blouznění, snaha pohybovat se. Doporučujeme kocourka uložit na pelíšek na zemi, aby z něj nemohl spadnout a dokud se úplně neprobere dávat na něj pozor a neustále ho hlídat. Důležitá je také kontrola dechu, hrozí nebezpečí zapadnutí jazyka. To že se kocourek z narkózy zcela probral poznáte tak, že si začne uvědomovat svůj pelíšek, bude unavený, nebude už se snažit nikam chodit a klidně usne.

Je zajímavé, že už druhý den po zákroku, jsou kocouři většinou schopni normálního pohybu.

Výhody kastrace:
 • Odstraněním varlat je zamezena produkce testosteronu, který způsobuje typické samčí chování, jako je rozprašování moči po domácnosti.
 • Je prevencí chorob jako je rakovina.
 • Je prevencí rození nežádoucích koťat.
 • Zvyšuje šanci na delší život.
Nevýhody kastrace:
 • Zvyšuje nebezpečí nadváhy, protože snižuje úroveň metabolismu.
 • Redukuje hladinu fyzické aktivity.
 • Znemožňuje vystavování kocoura v jiných kategoriích než v kategorii kocourů kastrovaných
Když máme kočičku
Kastrace (sterilizace) je doporučována provádět kolem 6.- 7. měsíce věku, kdy většina samiček má své první měsíčky (v některých případech i dříve). Tomuto období se říká říje a kočky jsou v tuto dobu až neúnavně aktivní, stále mňoukají a jsou až přehnaně afektované. Obvykle to trvá jeden až dva týdny.

Při kastraci jsou chirurgicky odebrány oba vaječníky a děloha. Při sterilizaci jsou podvázány vejcovody, čímž se zamezí zabřeznutí kočky, ale nezamezí se tím říji. Tyto operace jsou poněkud složitější než kastrace kocourů a trvají také delší dobu. Je to náročný zákrok, který také vyžaduje delší dobu rekonvalescence.

Důležitá je péče ihned po operaci. Trvá několik hodin, než se kočička z úplné narkózy probere. Může se vyskytnout blouznění, snaha pohybovat se. Doporučujeme ji uložit na pelíšek na zemi, aby z něj nemohla spadnout a dokud se úplně neprobere dávat na ni pozor a neustále ji hlídat. Důležitá je také kontrola dechu, hrozí nebezpečí zapadnutí jazyka. To že se kočička z narkózy zcela probrala poznáte tak, že si začne uvědomovat svůj pelíšek, bude unavená, nebude už se snažit nikam chodit a klidně usne.

Výhody kastrace:
 • Odstraní se samičí hormon estrogen a tím se zamezí říji a pohlavním stykům.
 • Zamezuje možnost březosti.
 • Je prevencí samičích chorob, jako je rakovina vaječníků a dělohy.
 • Snižuje pravděpodobnost rakoviny struků.
 • Je prevencí nežádoucích koťat, které nečeká nic pěkného.
Nevýhody kastrace:
 • Zvyšuje riziko nadváhy, protože snižuje úroveň základního metabolismu.
 • Snižuje úroveň aktivity (ne vždy je to patrné).
 • Znemožňuje chov.